Мъжът ми е чужденец, което значи безработен

Мъжът ми е чужденец, което значи безработен

12

Здравейте, това е продължението на нашата история, едно голямо гърчене, без подкрепа от никъде. Искам да "благодаря" на моите роднини, на моите приятели , на моите познати, които вече почти една годи...

Безработица