Имам огромни трудности при общуване

Имам огромни трудности при общуване

3

Здравейте, приятели. Относно това, което ще говоря сега, наистина ще ми трябва голям [съвет]. И така имам трудност при общуването. Когато говоря с някого няма начин да не почервенея, разтреперя, запо...

Общуване