Амнезия

Амнезия

Амнезията представлява състояние, в което паметта на човек е увредена. Най-общо амнезията е загуба на памет. Причините за амнезия могат да бъдат функционални или органични.

Видове амнезия

Органична амнезия – може да се породи от физическа причина. Една от най-характерните органични амнезии е т.нар. сенилно мозъчно заболяване. Може да възникне при физическа деградация на мозъка или да бъде породено от сърдечно заболяване, водещо до намаляване притока на кислород в мозъка.

На база времево съотношение на забравените събития и материал се разграничават два вида амнезия – ретроградна и антероградна.

Ретроградна амнезия – представлява загуба на паметта за минали събития, които някога човек си е спомнял. Може да бъде епизодична или епохална, според това дали загубата на паметта е свързана със специфични, изолирани събития или с по-дълги периоди от време. Ретроградната амнезия от своя страна може да бъде:

- Селективна амнезия – не могат да се произведат конкретни травмиращи събития;

- Локализирана амнезия – определени моменти от времето на травмата не могат да бъдат възпроизведени заради тяхната липса или недостъпност;

Видове Амнезия

- Непрекъсната амнезия – невъзможност за възпроизвеждане на случките около и след травмиращото събитие;

- Генерализирана амнезия – невъзможност да се възпроизведат всички събития от живота на човека до момента на травмиращото събитие.

Антероградна амнезия – известна е още като амнезия на придобиваното. Това е неспособност за придобиване на нови и дълготрайни следи в паметта. Свързана е с увреждания в някои мозъчни зони.

Съществуват две основни категории психични разстройства, при които загубата на паметта е първичен синдром. Това са органичен амнестичен синдром и психогенна амнезия.

Органичен амнестичен синдром – представлява загуба на краткосрочната и дългосрочната памет, свързана с патология при отсъствие на деменция или делир. Един от най-честите фактори, свързани с този синдром е злоупотребата с вещества като барбитурати и алкохол.

Алкохолен амнестичен синдром – известен още като синдром на Корсаков. Характеризира се с тежка антероградна амнезия по отношение на настоящи събития и ретроградна амнезия за периода преди настъпването на амнестичния синдром.

Психогенна амнезия – десоциативно разстройство, което се характеризира с внезапни и временни промени в интегративните промени на паметта, съзнанието или идентичността. Най-често срещания вид психогенна амнезия е локализиран и се изразява в невъзможност за спомняне на събития от ограничен период от време или след тежък инцидент.

Нарушение на паметта се наблюдава и при депресивни състояния. Деменцията е белег на стареене, който също се характеризира с отслабване на паметта. Сенилната деменция обаче е коварно заболяване, което освен с процеса на стареене се характеризира с други нарушения на паметта.

Загуба на паметта

Симптоми при амнезия

Симптомите варират в зависимост от вида на амнезията. Така например ретроградната амензия се характеризира със загуба на паметта за събития в миналото, които човек си е спомнял някога.

Антероградната амнезия е невъзможност за трайно запомняне на нови неща. Амнезията може да бъде частична и пълна, при която човек не си спомня абсолютно нищо. При всяка една подобна проява трябва да се потърси лекарска помощ.

Диагностициране на амнезия

Поставянето на диагнозата се извършва на база разговор с пациента и назначаването на някои изследвания. Необходимо е да се определи вида на амнезията и провокиращите фактори.

Лечение на амнезия

В голяма част от случаите амнезията отминава сама и без лечение. Ако се открие физическо или психическо разстройство, което провокира амнезия, задължително се назначава лечение.

Психотерапията и хипнозата са ефективни начини за да се припомнят спомени, които са забравени. За съжаление, някои хора никога не възвръщат загубените си спомени. Усложненията зависят от тежестта и обхвата на амнезията.

Дори и хора с леки симптоми могат да изпитат големи затруднения в ежедневието. Съдействието на семейството и близките в лечението на амнезия е задължително условие с оглед подобряване качеството на живот на болния.

Статията има информативен характер и не замества консултацията с лекар!

Рейтинг

4.3
Общо 4 гласували
5 2
4 1
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари