Токсоплазмоза

Антония Р.Антония Р.
Джедай
3k77
Сурово месо

Токсоплазмозата е остро паразитно заболяване, причинена от паразит, наречен Toxoplasma gondii. Както повечето паразити, човек се заразява с токсоплазмоза най-вече при контакт с животни.

Причини за токсоплазмоза

Паразитът на токсопалзмозата се развива както при диви, така и при домашни животни. Друг източник на заболяването може да бъде и суровото месо, което понякога се консумира при недостатъчна обработка.

Най-често заразяването става чрез домашните животни, най-вече котките, които са приносител на паразита. Дори при най-обикновено галене, човек може да се зарази с токсопалзмоза.

При навлизане в човешкия организъм паразитът най-често се локализира в мозъка, белите дробове, сърцето и мускулите, предизвиквайки цистити.

Симптоми на токсоплазмоза

При хората със здрава имунна система заразяването протича с типичните грипни симптоми. Наблюдава се също увеличение на лимфните възли в областта на шията, без болния да изпитва болка от това.

Първите признаци за заразяване са повишение на телесната температура, загуба на апетит, ленност и повръщане. При усложнения симптомите могат да станат по-остри като затруднено предвижване и затруднено дишане.

При хората, чиито имунна система е засегната в резултат на някакво заболяване, като например СПИН, заболяването протича с тежки нарушения при някои органи.

Токсоплазмоза

Ако паразитът се е разположил в мозъка, болният страда от менингит. Ако е около сърцето, настъпват миокардит. При засегнати бели дробове заразяването прераства в пневмония.

Ако заразяването е настъпило преди забременяването на практика няма опасност за плода от трансплацентарно инфектиране. Но ако майката се зарази по време на самата бременност, дори и при нея да няма клинична изява (в 90% от случаите), риск за плода има.

При засегната централна нервна система на плода е възможна хидроцефалия или микроцефалия, неврологична симптоматика, изоставане в психомоторното развитие, хориоретинит.

Диагностициране на токсоплазмоза

Ключови за поставяването на диагнозата са серологичните изследвания. Показателни за остра инфекция са откриването на специфични антитела от клас IgM и нарастването на титъра на IgG антитела четирикратно в рамките на две седмици. Стабилно ниво на последните антитела предполага стара инфекция.

Паразитът се визуализира чрез микроскопско наблюдение. Най-сигурен метод обаче е изолирането на ДНК от периферна кръв и други телесни течности, което е индикация за наличие на активна инфекция.

Назначаваните процедури са биопсия или спинална пункция, доказващи самите паразити. За поставянето на окончателната диагноза се провеждат още лабораторни и образни изследвания.

Лечение на токсоплазмоза

Започва се с прием на пириметамин с фолиева киселина, съчетан със сулфонамид или антибиотик в доза, която се определя, съобразно възрастта на пациента.

Предпазване от токсоплазмоза

Консумация на старателно измити плодове и зеленчуци и много добре термично обработено месо е основната препоръка за предпазване от токсоплазмоза.

Необходимо е също да се пази строга лична хигиена с домашните животни, особено бременните жени.

В апартамент е нецелесъобразно допускането на случайна котка, както и галенето и играта с улични такива. Домашните любимци е редно да бъдат изследвани за носителство на паразита.

Нужно е също да не се пие вода от непроверени източници.

Освен това винаги мийте старателно ръцете си, след като сте имали досег със сурово месо, преди термичната обработка, или използвайте ръкавици, като го докосвате. Внимателно измивайте и съдовете, в които е било месото, както и дъските, на които го режете преди готвене.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest