Какво трябва да знаем за нощната апнея

Какво трябва да знаем за нощната апнея

Чували ли сте за сънната или наречена още нощна апнея? Това е тежко заболяване, на което хъркането е един от симптомите.

Нощната апнея представлява спиране на дишането за определен период от време - най-често от 30 секунди до 1 минута. След което мозъкът възстановява дишането, но прекъсването му нарушава дълбокия нощен сън. Което от своя страна води но лошо качество на съня, в кръвообръщението се отделят страс-хормони. Веригата не приключва с това. В резултат на тези два симптома се появява високо кръвно налягане, нарушение в ритъма на сърцето, опасност от сърдечен инфаркт, нарушения в кръвообръщението на мозъка, намалена работоспособност... Нощната апнея причинява и сексуални проблеми.

Какво трябва да знаем за нощната апнея

Ап­неята бива три вида - централна, смесена и обструктивна. Тя се среща най-често и представлява стес­не­ние в об­ласт­та на хи­по­фа­рин­ге­ал­но­то прос­т­ран­с­т­во. По вре­ме на съня при от­пус­не ме­ко­то неб­це, се зат­ва­ря прос­т­ран­с­т­во­то на гор­ни­те ди­ха­тел­ни пъ­ти­ща за пре­ми­на­ва­ща­та въз­душ­на струя. Заради това ди­ша­не­то пре­къс­ва.

Когато е наличе фун­к­ци­о­нал­на нез­ря­лост или ув­реж­да­не на мо­зъч­на­та мре­жа от рес­пи­ра­тор­ни нев­ро­ни, се появява централната сънна апнея. Този вид нощна апнея се среща най-често при деца, които са се родили недоносени, но също и при нев­ро­ло­гич­ни за­бо­ля­ва­ния в по-къс­на въз­раст - съ­до­ви ин­ци­ден­ти, натравяния, пар­кин­со­ни­зъм, ате­рос­к­ле­ро­за и други.

Сме­се­на­та нощна ап­нея, логично, е ком­би­на­ция от еле­мен­ти на об­с­т­рук­тив­на­та и цен­т­рал­на­та.

Нощната апнея се лекува лесно, след като е открита и бързо се възстановява добрия и ползотворен сън.

Наличието на някой от следните симптоми, трябва да ви подскаже, че може да страдате от нощна апнея: безпричинна умора, обилно изпотяване през нощта, неспокоен сън, сънливост през деня, събуждане, вследствие на неспокоен сън, смущения в потентността, нарушена концентрация, чести деприсии и честа промяна в личността.

Ако някои или няколко от тези симптоми са налице, идете на лекар. Той ще ви направи следните изследвания: оглед на носа с ригидни и флексибилни ендоскопи, предна и задна риноскопия, индиректна и директна ларингоскопия, измерване на въздушния поток през носа, тестуване към алергени, оценка на стенозата на гърлото под ендоскопичен контрол.

Виж повече

Рейтинг

5 3
4 1
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати