Прехвърляне на майчинството и обратно на работа

Майка

От 2012 година насам българското законодателство позволява практика за прехвърляне на майчинство и връщане на работа. Тук ще намерите условията и ползите, което това носи за възползвалите се от програмата.

Постановеното може да се упражнява, след като детето навърши 1 годинка. Прехвърлянето на отпуск за гледане на дете е до 2 години. Обезщетения, от рода на тези за бременност и раждане, които се вземат за периода 45 дни преди раждането и 365 дни след това – до 410-тия ден – не могат да бъдат прехвърляни.

Нормата е установена от чл. 164 (1) от КТ. Според него, след като изтече отпускът поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст, както и шест месеца за всяко следващо дете.

Освен това отпускът може да се разреши на бащата, осиновителя или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение. През този период на майката, осиновителката или лицето, което е поело отглеждането на детето, се заплаща парично обезщетение. Това време се признава от закона като трудов стаж.

Основната цел на практиката за прехвърляне на майчинство е предоставяне на парични обезщетения. Те се явяват като заместител на загубите, което лицето търпи през периода, в който използва отпуск за отглеждане на дете.

При процедурата на прехвърляне основна роля играе майката или осиновителката, която дава своето съгласие за ползването на този отпуск от друго лице. От друга страна е нейният осигурител, както и осигурителят на бащата, бабата или дядото, които ще ползват отпуск за отглеждане на дете.

Прехвърляне на майчинство

Право на прехвърляне на майчинството имат само бащата, бабата или дядото на детето. Първото нещо, което трябва да направят, е да подадат писмено заявление до своя осигурител. Предприятието се задължава да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. В случаите, в които лицето няма право на този отпуск, то трябва да бъде уведомено незабавно.

Към заявлението се подава и декларация, попълнена от майката, в която тя посочва, че е съгласна с прехвърлянето на отпуска за отглеждане на дете. Към документите трябва да се прибави и справката от предприятието, където работи майката.

Прехвърлянето на майчинството не е необратим процес. Във всеки един момент майката е свободна да оттегли желанието си с писмено заявление до предприятието, в което работи, и да продължи да ползва лично отпуска за отглеждане на дете.

Лицето, което е поело грижите за детето, също може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи.

Размерът на сумите, които се явяват обезщетение за лицето, на което е прехвърлено майчинството, се определят по Закона за бюджета на ДОО

Виж повече

Рейтинг

5 2
4 1
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати