Без телефони и оръжия в училище

Училище

От години българското училище не е това, което е било и което трябва да бъде. Агресия, незаинтересованост и нежелание на учениците да се образоват са сред големите проблеми, с които учителите трябва ежедневно да се борят. Стъпка за справяне със ситуацията предприеха депутатите, като официално забраниха мобилните телефони в клас.

Това стана при приемането на второ четене в Народното събрание на Закона за образованието. С това народните представители повелиха на българските ученици да не използват масово разпространените мобилни устройства, докато са в час.

Депутатите въведоха официално и други рестрикции в нормативния документ, които по всички повели на логиката трябва отдавна да са забранени, не само в училище, но и във всяка нормална институция. Според Закона учащите вече не могат да участват, докато са в клас, в хазартни игри, да пушат тютюн или тютюневи изделия.

На бъдещето на страна не му се позволява, независимо от учебния материал, и да използва алкохол и наркотични вещества. Друга забрана е носенето на оръжия в училищата, както и други предмети, които са източник на повишена опасност, записаха още депутатите в закона.

На самите учители и директори пък ще се наложи да изготвят етичен кодекс, който да публикуват на интернет страниците на съответните училища. В Закона бяха описани правата и задълженията на учениците. Според текстовете учениците имат право да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове. Учениците ще могат да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план.

С промените децата ще имат право да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността.

Учениците ще са длъжни да носят ученическите си лични карти в и извън училище.

Други промени предвиждат министърът на образованието да одобрява неограничен брой учебници и помагала. Според сега действащите разпоредби министърът одобрява до 3 учебника по един учебен предмет за всеки клас.

Рейтинг

5 0
4 1
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати