Дислалия

Видове дислалия

Дислалия представлява едно от най-срещаните нарушения на речта, свързано със звукопроизводителната ѝ страна. Най-общо дислалията се характеризира със затрудняване при правилно произнасяне на думите и нарушена яснота на речта. Децата с дислалия имат неправилно произношение на някои звукове, но имат нормален слух.

Важно е да се отбележи, че децата с дислалия имат достатъчен запас от думи, правилно построяват своите изречения, съгласуват думите в тях, но просто произнасят неправилно някои звукове.

По статистически данни дислалията се среща при 25-30% от децата в предучилищна възраст; при около 20% от деца в начална училищна възраст и при под 1% от учениците в горна училищна възраст.

Тези данни сочат, че дислалия се счита за временно нарушение, което детето само може да преодолее в хода на речевото си развитие или по време на училищното обучение.

Причини за дислалия

Причините за възникването на дислалия са различни, но най-често са с механичен характер. Това означава наличие на аномалии в костно-мускулното изграждане на челюстта, зъбите или езика. Дислалията може да възникне и поради неврологични нарушения, вълча уста, деформации на устните и др.

Проблеми с говора

Възможно е дислалията да има функционален характер – може да възникне при деца със задръжки в психическото развитие, с повишена възбудимост.

Не е изключено дислалията да се появи, когато неправилното произношение на детето не само не се преодолява, а се затвърждава. Това се наблюдава в случаите, когато родителите не коригират детето при неправилно изговорена дума и дори му подражават, говорейки бебешки.

Видове дислалия

На основата на причините за възникването на дислалията, тя бива два вида – органична и функционална.

Органичната дислалия възниква при аномалии в артикулационния апарат, когато става въпрос за неправилна захапка; ниско или високо твърдо небце поради смучене на пръста или неправилно използване на биберон; голям, малък или удебелен език; редки, криви или допълнителни зъби.

При наличие на органична дислалия първо се коригират дефектите на челюстта и зъбите от стоматолог и едва след това започват занятията с логопед.

Функционалната дислалия се дължи на неправилен говор в семейството, нарушен слух, задръжка в речевото развитие, неблагоприятно социално обкръжение, продължителни соматични заболявания в периода на формиране на речта, недоразвит фонематичен слух и др.

Говорни нарушения

Симптоми при дислалия

Децата с дислалия са със запазен интелект, нормална слухова функция, запазена инервация на речевия апарат. Най-общо, проявите на дислалия могат да се изразяват в изопачено произношение на звуковете, пропускане на зукове и заместване на звукове с други звукове.

Диагностициране на дислалия

Поставянето на диагнозата се извършва от логопед, който чрез тестове за произношение на определени думи открива дислалията. Необходимо е да уточнят и причините за възникване на проблема.

Веднага се започва работа по овладяване на дислалията. След 5-годишна възраст, неправилното произношение на звуковете е патологично явление. Колкото по-рано се потърси помощ, толкова по-лесно ще премине лечението.

Лечение на дислалия

На първо място родителите трябва да поправят малкото дете, когато не изговаря правилно думите и в никакъв случай да не го имитират. Логопедичните занятия за отстраняване на проблема трябва да се провеждат поне три пъти седмично.

Продължителността на терапията предимно зависи от възрастта на детето, тежестта на дислалията и индивидуалните особености.

Прогнозата на лечението е изключително положителна. Желаните резултати идват след 1 до 6 месеца, в редки случаи е необходимо по-продължително лечение.

Статията има информативен характер и не замества консултацията с лекар!

Виж повече

Рейтинг

5 1
4 1
3 2
2 1
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати