Търсене в статии

Кръвосъсирване - Хемокоагулация
Кръвосъсирване - Хемокоагулация
/тромбоцити/ агрегират и се натрупват на мястото на травмата, образувайки своеобразна кръпка. Този процес е известен като кръвосъсирване. ...