Kiki
Kiki
Новак
  • /KikiKikiдобави форумната тема: Кафяво течение след цикълпреди 11 месецаТака на 18 години съм. Имах кафяво течение 5 дни след приключването на цикъла ми. Продължи около 7 дни,а сега имам бяло течение. Според вас какво може да е
  • /KikiKikiнаправи своята регистрация в ezine.bgпреди 11 месеца