ezine.bg»Статии»Любопитно»Миш-Маш»Колко пъти може да се отлага дело?

Колко пъти може да се отлага дело?

Аника ВойтАника Войт
Експерт
111211
отлагане на дело

Причините, поради които делото е отложено, могат да бъдат свързани с уведомяването и присъствие на лицата, участващи в делото (ищец, ответник, трети лица), с натовареността на съдията и процеса на разглеждане на делото.

Неуведомяването и неявяването на лица, участващи в разглеждането на случая, е най-честата причина за продължителния процес и отлагането на делото.

Ако съдът не разполага с доказателства, че някой от замесените в производството - ищец, ответник или трети лица, е надлежно информиран и това лице не се яви в съда, делото не може да се състои. Трудно е да се предвиди колко пъти ответникът може да не бъде уведомен правилно. Можете да поискате от съда да изпрати призовка до неговото работно място, като това ще увеличи шансовете за уведомяване на подсъдимия правилно.

Случаят също се отлага, ако някое от лицата в процеса е било надлежно уведомено, но не се яви в съда по уважителна причина. Съдът обикновено счита валидна причина за болест (потвърдена от удостоверение за отпуск по болест), служебно пътуване (потвърдено със свидетелство за командировка), комбинация от трудни семейни обстоятелства (потвърдени и с документи).

Но неприсъстващият участник в процеса по правило предупреждава съда за неговото неявяване и причините за това по телефон, писмено или чрез представител, като обещава да представи оправдателни документи на следващото съдебно заседание, следователно не е възможно веднага да се установи дали този участник в процеса наистина е имал обективни и валидни причини отсъствие.

колко пъти се отлага дело

Съдията, който води вашето дело, може да се разболее. Ако болестта не е придобила продължителен характер, тоест не трае няколко месеца, случаите, които той води, не се предават на никого и тяхното разглеждане се отлага.

Законът не предвижда никакви санкции за неявяване в съда, така че събирането на всички замесени в процеса в съдебната зала не е прост въпрос. Това е особено трудно, ако участват няколко обвиняеми. Ако целта на подсъдимите е да изтегли процеса, те могат да отсъстват на свой ред по уважителни причини и разглеждането на делата ще бъде забавено многократно.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest