Безсъзнание

Антония Р.Антония Р.
Джедай
3k77
Безсъзнание

Безсъзнанието е едно от най-сериозните нарушения на нормалното здравословно състояние и често е сигнал за сериозни заболявания като мозъчен кръвоизлив или мозъчен удар.

Преди загубата на съзнание могат да се наблюдават няколко основни признаци - забавени движения, апатия и забавени реакции, определяни още като коматозна форма. Човекът, който е пред припадък, започва обилно да се поти, изпитва главозамайване и има проблеми със зрението.

Обикновено припадъкът продължава от 15 до 30 секунди, но може да стигне и до няколко минути.

Ако обаче човек остане в безсъзнание повече от 5 минути, това съвсем няма да е обичаен припадък, а проява на сериозно заболяване. И колкото по-дълго време остане в безсъзнание, толкова по-голяма е вероятността от увреждания в главния мозък.

Много често загубата на съзнание става внезапно, а разумните и последователни действия на хората, които са там в този момент, могат да бъдат животоспасяващи.

Човек може да изпадне в безсъзнание по различни причини, но каквото и да е е усложнението, от изключителна важност е да се окажа спешна първа помощ на човека, изгубил съзнание.

Първа помощ при безсъзнание

Най-важно е веднага да се извика лекар, когато един човек изпадне в безсъзнание. След това се проверяват пулса и дишането на пострадалия.

Дишането може да се провери като пред устата и носа на човека в безсъзнание се постави огледало или друг предмет от стъкло. Ако то се изпоти, значи човекът диша.

За да се осигури по-пълен достъп на въздух до белите дробове, трябва да се премахнат всякакви дрехи или аксесоари, които могат да го възпрепятстват – вратовръзки, пристягащи дрехи, пояси.

Безсъзнание причини

Не трябва да се позволява струпването на хора около болния, за да има достъп до чист въздух. Ако дишането му е придружено със странен шум, то най-вероятно този човек има мозъчно усложнение.

Човекът в безсъзнание трябва да се постави в легнало положение по гръб, след което се проверява дали има кръвоизливи, за да се имат предвид при неговото пренасяне.

Ако лицето е подуто и зачервено, най-вероятно пострадалият е загубил съзнание заради алкохолно натравяне. Трябва да се помирише дъха му, за да се усети мириса на спиртни напитки.

Пяна на устата и прехапване на езика сочат са епилептичен припадък.

Пострадалият трябва да се напръска със студена вода. Под носа му може да се постави оцет или нарязан лук, а в краен случай – да се направи изкуствено дишане.

Трябва са се провери и пулса. Ако е прекалено бавен, възможно е да е в следствие на мозъчно нарушение или алкохолно натравяне. Прекалено бързият пулс сигнализира са сърдечен удар или заболяване, ако е едва уловим – сърдечна слабост.

Причини за безсъзнание

Много са причините, които могат да предизвикат припадък. Но са еднакви с това, че главният мозък няма достатъчно кръвоснабдяване, от което следва и че не получава достатъчно кислород и хранителни вещества.

Припадъчни състояния могат да възникнат и при напълно здрави хора, оказали се в екстремни условия, превишаващи техните индивидуални физиологични възможности - задушно помещение, силна уплаха, глад, силна болка.

В безсъзнание изпадат и хората, чиито организъм страда от сериозно заболяване, заплашващо неговия живот - тумор в главния мозък, аневризма в кръвоносен мозъчен съд, сърдечни болести.

Точната причина за изпадане в безсъзнание може да се определи единствено от лекар.

Степени на безсъзнание

Различават се 4 типа на безсъзнание:

- Обнубилация – осъществява се контакт с пострадалия, но той няма никаква ориентация относно времето и мястото, на което се намира;

- Сомнолентност (сънливост) – словесният контакт с припадналия човек е силно затруднен и изглежда все едно всеки момент напълно ще заспи;

- Сопор – човекът в безсъзнание не реагира, но чрез стимулиране от лекари и хората около него се връща в съзнание;

- Кома - тежко болестно състояние, характеризиращо се с пълна липса на съзнание, което дори лекарите не могат да възстановят. От своя страна, комата се разграничава в три типа - повърхностна кома, дълбока кома и coma depasse (надмината).

Вижте още: Оказване на първа помощ на припаднал човек

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest