Еклампсия

Еклампсия

Еклампсията представлява драматично състояние, засягащо предимно бременните жени. Свързва се с поява на гърчове, като те обикновено нямат връзка с предходни неврологични заболявания. Освен с гърчове еклампсията може да протече още с болки в мускулите и изпадане в безсъзнание.

Еклампсията се среща при една на всеки 2000-3000 бъдещи майки, като според специалистите са най-засегнати бременни жени, ненавършили 18 години, или такива, чиято възраст възлиза на повече от 35 години.

Други рискови фактори, които евентуално биха могли да допринесат са поява на състоянието, са диабет, първа бременност, бъбречни болести.

Симптоми за еклампсия

Екламптичният пристъп се появява ненадейно с гърч, а след това може да последва и загуба на съзнание. Междувременно цветът на лицето на болната се изменя и то изглежда посиняло. Набъбват и вените на врата. Освен това очните ябълки се обръщат, така че да са налице склерите им. Този пристъп продължава няколко секунди.

В последствие дишането се възобновява, но става по-звучно, а устните биват покрити от пяна. Зениците се разширяват, а телесната температура се повишава и може да надскочи 40 градуса. След като гърчовете отминат, болният изпада в безсъзнание, но въпреки това се установяват патологични рефлекси.

По време на екламптичния пристъп могат да са налице още и повръщане, изпускане по малка или голяма нужда и др. Еклампсията се явява нещо като усложнение на прееклампсията /повишено кръвно налягане и наличие на белтък в урината на бременната/.

Преекламсия

Това само по себе си означава, че преди появата на екламптичен пристъп могат да се изявят симптоми, съпровождащи прееклампсията. Става въпрос са сигнали като гадене, повръщане, главоболие, стомашни болки, изпотяване и др.

И двете състояния биха могли да допринесат са отделяне на плацента от матката, както и за преждевременно раждане. Усложненията, които биха могли да настъпят след един екламптичен пристъп, са поява на мозъчен кръвоизлив, аспирационна пневмония, травми на главата и езика.

Причини за еклампсия

Все още учените не могат да посочат с точност кои са конкретните причини за поява на еклампсия. Предполага се обаче, че явлението е повлияно до голяма степен от генетичните особености на бременната, нейното неврологичното състояние, храненето ѝ и др.

Диагностициране на еклампсия

За да се постави такава диагноза, трябва редовно да се следят стойностите на кръвното налягане на пациентката, както и нейната дихателна честота.

За да идентифицира с точно състоянието наблюдаващият лекар назначава още кръвни тестове и изследвания на урината. Проследяват се белтъкът в урината, тромбоцитите, чернодробните ензими в кръвта и др.

Бременност

Лечение на еклампсия

Раждането е най-успешният способ за справяне с проблема. Целта на лекарите е да контролират пристъпите до 32-та или 34-та гестационна седмица. Ако прееклампсията протича сравнително леко, бременността може да продължи и повече.

Междувременно гърчовете се тушират с антиконвулсанти (провеждат се противогърчова и антихипертензивна терапия). През това време се провежда непрекъснато мониториране на кръвното налягане, осигурява се проходимост на дихателните пътища.

Профилактика на еклампсия

Профилактиката на еклампсия се свързва най-вече с честото посещение на наблюдаващия лекар. По този начин медицинското лице би открило бързо развиваща се прееклампсия и би попречило тя да доведе до еклампсия.

Според медиците раждането значително възпрепятства по-нататъшното развитие на прееклампсия. Освен това продължаването на бременност може да окаже последици както върху майката, така и върху плода.

Рейтинг

5 2
4 1
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати