Ezine.bg»Статии»Здраве»Здравна Енциклопедия»Онкологични заболявания

Онкологични заболявания

Rosi StoyanovaRosi Stoyanova
Администратор
944522k
Онкологични заболявания

Онкологични заболявания представляват група от злокачествени туморни заболявания, които се обозначават с общото наименование рак. В разговорната реч, рак е събирателно понятие за редица сродни болести, при които определени телесни клетки растат неконтролируемо, делят се и започват да изместват здравите тъкани. Голяма част от онкологични заболявания са лечими, ако бъдат открити навреме.

При онкологични заболявания туморните процеси се характеризират с неконтролируемо разрастване на клетките; тяхната инвазия и проникване в околни структури; метастазиране в други органи. В раковите клетки съгласуването на растеж, деление и разрушаване на клетките е напълно нарушено.

Нормалните регулиращи сигнали не се разпознават или не се разпознават, защото в повечето случаи необходими за тези процеси генетичен код е дефектен.

Около 5000 от 25 000 гени на хората има постоянно държание на генетичния код от една генерация клетки към друга. Това са т.нар. онкогени и туморопотискащи органи, които контролират процесите в ДНК.

Към настоящия момент най-правдоподобната теория за възникване на онкологични заболявания гласи, че една грешка в тези гени пазители предизвиква отключването на съответното онкологично заболяване.

Съответният дефектен ген не може да контролира своята част и така се стига до по-нататъшни дефекти. Като цяло онкологични заболявания могат да поразят всяка една част на човешкото тяло.

Рак на яйчниците

Причини за онкологични заболявания

Клетките са особено чувствителни по време на клетъчното деление. Клетки, които се делят особено бързо са предразположени към отключване на онкологично заболяване.

Явленията, които предизвикват рак са онези влияния, които спират имунната система да разпознава и отстранява изродилите се клетки. Особено опасни са химичните влияния; физичните влияния /йонизиращо излъчване/; мутагенни химикали и онковируси; генетична предразположеност.

Основните онкологични заболявания чувствително се увеличават с възрастта. Начинът на живот също играе важна роля в отключване на онкологични заболявания. Подобни фактори са тютюнопушене, алкохолизъм, полово предавани заболявания, слънчевата радиация /рак на кожата/. Като важни канцерогени се сочат и редица изкуствени добавки в хранителната промишленост.

Това са различните консерванти, оцветители, подсладители, познати като Е-та. Някои изследвания свързват ниските нива на мелатонин с онкологичните заболявания. Тези нива се получават, когато хората прекарват твърде много време под силно изкуствено осветление.

Симптоми при онкологични заболявания

Всеки един орган на тялото може да бъде поразен от злокачествен процес. Отделните онкологични заболявания имат различни болестни прояви и симптоми. Повечето нямат типични първоначални симптоми, а когато се появят такива, болестният процес може да е в напреднал стадий.

Познати са около 100 различни онкологични заболявания, които се различават по шанса за преживяване, образуването на метастази и възможностите за лечение.

рак

Диагностициране на онкологични заболявания

При диагностицирането на онкологични заболявания се прилагат различни методи. Едната група методи са насочващи – ехография, компютърна томография, рентгенография, изследвания на кръвта. Само хистологичното или патоморфологичното изследване обаче окончателно установява вида и злокачествеността на процеса.

С цел стандартаризацията на лечението трябва да се определи стадий на онкологичното заболяване. За различните локализации стадирането е различно, но все пак могат да се разграничават 4 основни стадия. В първи стадий злокачественият процес е ограничен в органа, където е възникнал.

Във втори стадий се наблюдават метастази в регионалните лимфни възли. В трети стадий са засегнати далечни органи, а в четвърти стадий има много далечни метастази.

Лечение на онкологични заболявания

Най-общо лечението на онкологичните заболявания бива хирургично, медикаментозно и лъчелечение. Лъчелечението се прилага при над половината болни от онкологични заболявания с цел излекуване или подобряване качеството на живот. То може да се състои в облъчване през кожата с лъчи или вътретъканно с радиоактивни материали.

Целта на хирургичното лечение е да отстрани засегнатият орган, лимфни възли или тъкани, поразени от злокачествения процес. Медикаментозното лечение се състои в химиотерапия, хормонална терапия, имунотерапия, задържане растежа на кръвоносните съдове.

В късните етапи на онкологичното заболяване се извършват палиативни грижи, които единствено спомагат за поддържане качеството на живот, без да могат да помогнат за излекуването на пациента. Те се състоят в даване на обезболяващи средства, симптоматично лечение, забавяне разграждането на костната система.

Статията има информативен характер и не замества консултацията с лекар!

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest