Синдром на чуждата ръка

Синдром на чуждата ръка

Синдромът на чуждата ръка представлява състояние, при което се наблюдава липса на съзнателен контрол върху движенията на едната ръка.

Това състояние възниква в резултат на различни мозъчни увреждания, които водят до прекъсването на връзката между двете мозъчни кълба или на връзката между първичната моторна мозъчна кора /отговаря за контрола на движенията/ и по-висшите премоторни корови центрове /които отговарят за съзнателните движения и мисловната дейност.

При синдром на чуждата ръка засегната ръка действа като чужда. В резултат на това може да се наблюдават периоди, през които засегнатото лице е в състояние да контролира своите движения, но се наблюдават и различно дълги моменти, в които ръката извършва движения и действия, които не подлежат контрол.

В повечето случаи лицата със синдром на чуждата ръка дори не усещат действията на засегнатата ръка. Двигателните рефлекси в засегнатата ръка обикновено са напълно запазени, но несъзнателните движения нямат нищо общо с тях, защото те невинаги са предизвикани от дразнения и по своята същност са прецизни и сложни действия.

Синдромът на чуждата ръка може да се дължи на нежелан ефект от специфични мозъчни операции за лечение на тежкки форми на епилепсия, при които се извършва частично разделяне на двете мозъчни полукълба. Възможно е да се прояви и при вродени аномалии, инсулт, инфекциозни заболявания и др.

Ръце

При някои специфични мозъчни увреждания може да се наблюдава синдром на чуждата ръка, който да се проявява с феноменът противопоставяне на двете ръце. При него непосредствено след извършване на съзнателно действие от здравата ръка, друга ръка много бързо извършва противоположно действие.

Пример за това е запалване на цигара и поставянето й в устата със здравата ръка и ваденето на цигарата от устата и хвърлянето й с другата ръка.

В много редки случаи, когато се наблюдава пълно прекъсване на връзката между първичната моторна кора и висшите мозъчни центрове, може да се наблюдава пълна липса на контрол на болния върху неговите движения. В такива случаи тялото извършва сложни координирани действия, при които болният не е в състояние да контролира нито едно от тях.

Синдромът на чуждата ръка много често е обект на спекулации от страна на хора, които сами си го приписват с цел оправдаване на извършени действия от тях.

Този синдром е забелязан за първи път през далечната 1908 година, но е определен като такъв едва през 1972 година.

Симптоми при синдром на чуждата ръка

Главният симптом при това състояние е невъзможността за контрол на движенията на едната ръка. В определени ситуации тя се движи сама, сякаш по собствена воля. Това състояние значително влошава качеството на живот, а липсата на контрол върху ръката прави нормално социално общуване и вършенето на обикновени дейности много трудно.

Палене на цигара

Синдромът на чуждата ръка може да се наблюдава както в редки и стискащи движения на ръката, така и до по-резки и бързи движения. Някои от движенията са целенасочени и прецизни – манипулиране на бутони, уреди, разкъсване на дрехи и др. Обикновено засегнатият човек не разбира, че нещо нередно се случва, докато някой не го види или не му покаже стореното.

Диагностициране на синдром на чуждата ръка

Диагностицирането на синдрома е сравнително лесно, имайки се предвид спецификата на симптомите. Все пак е необходимо да се установи точната причина – аномалии, операция, неврологични или други проблеми.

Лечение на синдром на чуждата ръка

За съжаление на този етап все още няма подходящо лечение за синдром на чуждата ръка. Все пак симптомите могат да се успокоят, ако на ръката се даде нещо, с което да се занимава. Все пак медицината се развива с много бързи темпове, поради което много скоро може да се открие и лечение срещу този смущаващ и необикновен синдром.

Статията има информативен характер и не замества консултацията с лекар!

Рейтинг

5 3
4 1
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати